THƯỞNG MỪNG SINH NHẬT

KHUYẾN MÃI MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật trọn niềm vui cùng AE688

☆ Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ thành viên của AE688

☆ Nội dung khuyến mãi:

1. Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản thành viên trong 24h.

2. Cách đăng ký: Liên hệ CSKH, nêu rõ: Tên đăng nhập, ngày sinh và hình chụp hai mặt chứng minh nhân dân đính kèm.

※ Điều Kiện & Điều Khoản chung của AE688 được áp dụng.