HOÀN TRÀ LÔ ĐỀ 0.25%

HOÀN TRẢ LÔ ĐỀ 0.25% HÀNG TUẦN

Hoàn trả lô đề hàng tuần lên đến 0.25%

※Đối tượng khuyến mãi:Toàn bộ thành viên chơi Lô Đề tại AE688

※ Nội dung khuyến mãi:

Tiền thưởng tối thiểu áp dụng cho từng game

Hoàn trả chỉ áp dụng cho VN 5 phút và VN 30 giây tại GW.

Tiền hoàn trả sẽ được cập nhật vào sau 12g trưa thứ 2 hàng tuần.

Điều Kiện & Điều Khoản chung của AE688 được áp dụng.